Wednesday, November 25, 2009

The Road Not Taken


Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not
travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim
Because it was grassy and wanted wear,
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I marked the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I,
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

Thursday, November 19, 2009

Pembetulan Mengenai Wanita

1. Doa perempuan lebih makbul daripada lelaki kerana sifat penyayang yang lebih kuat daripada lelaki. Ketika ditanya kepada Rasulullah akan hal tersebut, jawab baginda, "Ibu lebih penyayang daripada bapa dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia".
-al-Iraqi: Aku tidak menjumpai asal bagi hadis ini.
-Imam Subkiy juga menilai hadis ini sebagai hadis yang tidak didapati asal baginya. (Tabaqat Syafieyyah Kubra).

2. Apabila seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, maka beristighfarlah para malaikat untuknya.Allah mencatatkan baginya setiap hari dengan 1,000 kebajikan dan menghapuskan darinya 1,000 kejahatan.

3. Apabila seseorang perempuan mulai sakit hendak bersalin, maka Allah mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad pada jalan Allah.
- Direkod oleh Thabarani (sebagaimana disebut dalam Majmak Zawaid 4/560), dan juga oleh Abu Nuaim dalam Hilyah 4/298.- Terdapat perawi yang didhoifkan, dan yang tidak dikenali (Majmak Zawaid 4/560).

4. Apabila seseorang perempuan melahirkan anak, keluarlah dia dari dosa-dosa seperti keadaan ibunya melahirkannya.

5. Apabila telah lahir anak lalu disusui, maka bagi ibu itu setiap satu tegukan daripada susunya diberi satu kebajikan.
6. Apabila semalaman ibu tidak tidur dan memelihara anaknya yang sakit, maka Allah memberinya pahala seperti memerdekakan 70 hamba dengan ikhlas untuk membela agama Allah.
no 5 & 6 adalah gabungan satu hadith.
-Direkod oleh Abu Nuaim dalam Makrifah al-Sahabah, Thabarani dalam Mukjam Ausath. - Dinilai PALSU oleh Ibn Jauzi dalam Maudhuuat 2/274, Suyuti dalam al-Laali 2/148, dan oleh Albani dalam Silisilah Dhaifah 5/76.

7. Barangsiapa yang menggembirakan anak perempuannya, darjatnya seumpama orang yang sentiasa menangis kerana takutkan Allah dan orang yang takutkan Allah, akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya.
- Tidak direkod dalam kitab-kitab hadis utama. Dibawakan oleh Abdul Rahman al-Sofuri dalam Nuzhatul Majalis, tanpa penjelasan sanad.

8. Barangsiapa membawa hadiah, (barang makanan dari pasar ke rumah lalu diberikan kepada keluarganya, maka pahalanya seperti bersedekah. Hendaklah mendahulukan anak perempuan daripada anak lelaki. Maka barangsiapa yang menyukakan anak perempuan seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail.
- Direkod oleh Al-Kharaithi dalam Makarim al-Akhlaq, dan disebut oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddin.- Dinilai PALSU oleh Ibn Jauzi dalam kitab al-Maudhu'aat 2/276, dan Suyuti dalam 'Al-Laali al-Mashnu'ah' (himpunan hadis-hadis palsu) 2/150, dan dinukilkan penilaian Al-Hafiz al-Iraqi bahawa: Sanadnya Amat Dhaif.

9. Tiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama, maka Allah memasukkan dia ke dalam syurga lebih dahulu daripada suaminya (10,000 tahun).

10. Perempuan apabila sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadhan, memelihara kehormatannya serta taat akan suaminya, masuklah dia dari pintu syurga mana sahaja yang dikehendaki.
Direkod oleh Ibn Adiy 1/141, dan Dailami 4/234.- Dinilai oleh Albani sebagai: Amat Dhaif. (Silsilah Dhaifah 10/36).

11. Wanita yang solehah (baik) itu lebih baik daripada 1,000 lelaki yang soleh.
-Kami tidak menjumpai teks yang tepat seperti ini. Yang ada ialah: "Kebaikan seorang wanita solehah sama seperti amalan 70 orang para siddiqin".
-Tidak didapati dalam kitab-kitab utama sunnah. Disebut dalam Kanzul Ummal (16/408): Diriwayatkan oleh Abu Syeikh (Al-Ashbahani) daripada Ibn Umar.

12. Aisyah berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang lebih besar haknya terhadap wanita? Jawab rasulullah, "Suaminya. "Siapa pula berhak terhadap lelaki?" Jawab Rasulullah, "Ibunya".

13. Apabila memanggil akan engkau dua orang ibubapamu, maka jawablah panggilan ibumu dahulu.
- Direkod oleh Dailami 1/282- Dibawakan oleh Zahabi dalam Mizan 3/324, dan Ibn Hajar dalam Lisan 3/112 ketika menyebut biografi Sulaim bin Amru al-Ansari. Kata mereka berdua: ALi bin Ayyasy meriwayatkan daripadanya khabar yang batil.- Disebut dalam Kasyful Khafa 2/68 dan al-Maqasid al-Hasanah m/s 462: Diriwayatkan oleh Ibn Mandah dalam Makrifah, dan al-Dailami.. Sanadnya Dhaif, tetapi ada syawahid.

14. Wanita yang taat akan suaminya, semua ikan-ikan di laut,burung di udara, malaikat di langit, matahari dan bulan semua beristighfar baginya selama mana dia taat kepada suaminya serta menjaga sembahyang dan puasanya.

15. Wanita yang taat berkhidmat kepada suaminya akan tertutup pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu syurga. Masuklah dari mana-mana pintu yang dia kehendaki dengan tidak dihisab.

16. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu.
Lafaz ini tidak didapati dalam sumber-sumber utama hadis. Tetapi maknanya bertepatan dengan satu hadis lain iaitu:Seorang lelaki mahu berperang, dan bertemu Nabi SAW meminta pandangannya. Baginda bertanya: "Adakah kamu mempunyai ibu?" Jawabnya: "Ya". Kata Nabi: "Lazimilah dia, kerana syurga di bawah kakinya". Direkod oleh Ahmad dalam Musnad (no: 15538) dan Nasai (no: 3104). Sanadnya dinilai sahih oleh Hakim (no: 2202).

17. Wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama aku (Nabi s.a.w) di dalam syurga.
- Dinilai dhaif oleh Albani dalam Silsilah Dhaifah (no: 2472)

18. Barangsiapa mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua anak perempuan atau dua saudara perempuan lalu dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa takwa serta bertanggungjawab, maka baginya syurga.
Direkod oleh Tirmizi (no: 1916) dan beliau menilainya DHAIF. Katanya: Hadis Gharib.

19. Daripada Aisyah r.a.: Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu daripada anak-anak perempuan lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka.
-Direkod oleh Bukhari (no: 1352) dan Muslim (no: 2629).

Wallahua'lam...

Sila Rujuk : http://abuumair1.wordpress.com/soal-jawab/al-quran-dan-hadis/02-026/

Wednesday, November 18, 2009

Nasihat Buatmu Wanita...

Bagaimana menjadi wanita solehah dalam dunia yang serba fitnah.


Wanita adalah makhluk Allah yang diciptakan cukup dengan semua sifat bagi melengkapkan kaum lelaki. Adalah seperti Hawa,ibu manusia yang diciptakan oleh Allah bagi mendampingi dan menemani Adam. Manakala tujuan asal wanita itu diciptakan adalah 1) sebagai hamba Allah 2) Sebagai isteri 3) Sebagai ibu. Susahkah menjadi seorang wanita ?

Mari kita lihat kebaikan-kebaikan yang kita boleh dapat dalam menjadi seorang wanita :

1. Doa perempuan lebih makbul daripada lelaki kerana sifat penyayang yang lebih kuat daripada lelaki. Ketika ditanya kepada Rasulullah akan hal tersebut, jawab baginda, "Ibu lebih penyayang daripada bapa dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia".
2. Apabila seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, maka beristighfarlah para malaikat untuknya.Allah mencatatkan baginya setiap hari dengan 1,000 kebajikan dan menghapuskan darinya 1,000 kejahatan.
3. Apabila seseorang perempuan mulai sakit hendak bersalin, maka Allah mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad pada jalan Allah.
4. Apabila seseorang perempuan melahirkan anak, keluarlah dia dari dosa-dosa seperti keadaan ibunya melahirkannya.
5. Apabila telah lahir anak lalu disusui, maka bagi ibu itu setiap satu tegukan daripada susunya diberi satu kebajikan.
6. Apabila semalaman ibu tidak tidur dan memelihara anaknya yang sakit, maka Allah memberinya pahala seperti memerdekakan 70 hamba dengan ikhlas untuk membela agama Allah.
7. Barangsiapa yang menggembirakan anak perempuannya, darjatnya seumpama orang yang sentiasa menangis kerana takutkan Allah dan orang yang takutkan Allah, akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya.
8. Barangsiapa membawa hadiah, (barang makanan dari pasar ke rumah lalu diberikan kepada keluarganya, maka pahalanya seperti bersedekah. Hendaklah mendahulukan anak perempuan daripada anak lelaki. Maka barangsiapa yang menyukakan anak perempuan seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail.
9. Tiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama, maka Allah memasukkan dia ke dalam syurga lebih dahulu daripada suaminya (10,000 tahun).
10. Perempuan apabila sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadhan, memelihara kehormatannya serta taat akan suaminya, masuklah dia dari pintu syurga mana sahaja yang dikehendaki.
11. Wanita yang solehah (baik) itu lebih baik daripada 1,000 lelaki yang soleh.
12. Aisyah berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang lebih besar haknya terhadap wanita? Jawab rasulullah, "Suaminya. "Siapa pula berhak terhadap lelaki?" Jawab Rasulullah, "Ibunya".
13. Apabila memanggil akan engkau dua orang ibubapamu, maka jawablah panggilan ibumu dahulu.
14. Wanita yang taat akan suaminya, semua ikan-ikan di laut,burung di udara, malaikat di langit, matahari dan bulan semua beristighfar baginya selama mana dia taat kepada suaminya serta menjaga sembahyang dan puasanya.
15. Wanita yang taat berkhidmat kepada suaminya akan tertutup pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu syurga. Masuklah dari mana-mana pintu yang dia kehendaki dengan tidak dihisab.
16. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu.
17. Wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama aku (Nabi s.a.w) di dalam syurga.
18. Barangsiapa mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua anak perempuan atau dua saudara perempuan lalu dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa takwa serta bertanggungjawab, maka baginya syurga.
19. Daripada Aisyah r.a.: Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu daripada anak-anak perempuan lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka.

Begitu banyak hadith berkenaan wanita dan hikmah-hikmah yang boleh kita perolehi dalam menjalani kehidupan kita sebagai muslimah. Tetapi tahukah anda walaupun wanita mudah mendapat pahala wanita juga mudah mendapat dosa? Ini juga berdasarkan hadith
Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda :“Aku melihat ke dalam Syurga maka aku melihat kebanyakan penduduknya adalah fuqara (orang-orang fakir) dan aku melihat ke dalam neraka maka aku menyaksikan kebanyakan penduduknya adalah wanita.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas dan Imran serta selain keduanya).

Hadits ini menjelaskan kepada kita apa yang disaksikan oleh Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam tentang penduduk Syurga yang majoritinya adalah fuqara (para fakir miskin) dan neraka yang majoriti penduduknya adalah wanita. Tetapi hadith ini tidak menjelaskan sebab-sebab yang menghantarkan mereka ke dalam neraka dan menjadi majoriti penduduknya, namun disebutkan dalam hadith lainnya.

Di dalam kisah gerhana matahari yang Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam dan para shahabatnya melakukan solat gerhana padanya dengan solat yang panjang , baginda Shalallahu ‘alaihi wassalam melihat Syurga dan neraka. Ketika beliau melihat neraka maka beliau bersabda kepada para sahabatnya radliyallahu 'anhum : “ … dan aku melihat neraka maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti ini sama sekali, aku melihat kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita". Sahabat pun bertanya : “Mengapa (demikian) wahai Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam?” Baginda Shalallahu ‘alaihi wassalam menjawab : “Kerana kekufuran mereka.” Kemudian ditanyai lagi : “Apakah mereka kufur kepada Allah?” Baginda menjawab : “Mereka kufur terhadap suami-suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu (yang tidak dia sukai) nescaya dia akan berkata : ‘Aku tidak pernah melihat sedikitpun kebaikan pada dirimu.’ ” (HR. Bukhari dari Ibnu Abbas radliyallahu 'anhuma)

Dari Imran bin Husain dia berkata, Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda : “Sesungguhnya penduduk syurga yang paling sedikit adalah wanita.” (HR. Muslim dan Ahmad)

Imam Qurthubi rahimahullah mengulas hadits di atas dengan pernyataannya : “Penyebab sedikitnya kaum wanita yang masuk Syurga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka, kecondongan mereka kepada kesenangan-kesenangan dunia, dan berpaling dari akhirat kerana kurangnya akal mereka dan mudahnya mereka untuk tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal.
Kemudian mereka juga sebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum lelaki dari akhirat disebabkan adanya hawa nafsu dalam diri mereka, kebanyakan dari mereka memalingkan diri-diri mereka dan selain mereka dari akhirat, cepat tertipu jika diajak kepada penyelewengan terhadap agama dan sulit menerima jika diajak kepada akhirat.” (Jahannam Ahwaluha wa Ahluha halaman 29-30 dan At Tadzkirah halaman 369).
Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam : “Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya dan tidak merasa cukup dengannya.” (HR. Nasa’i di dalam Al Kubra dari Abdullah bin ‘Amr. Lihat Al Insyirah fi Adabin Nikah halaman 76)

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam :“Wanita mana saja yang meminta cerai pada suaminya (tanpa sebab) maka haram baginya wangi Surga.” (HR. Abu Daud dan At Tirmidzi serta selain keduanya. Lihat Al Insyirah fi Adabin Nikah halaman 85)
Baginda rasulullah juga bersabda : “Bersedeqahlah kalian! Kerana kebanyakkan kalian adalah kayu bakarnya Jahanam!” Maka berdirilah seorang wanita yang duduk di antara wanita-wanita lainnya yang berubah kehitaman kedua pipinya, diapun bertanya : “Mengapa demikian, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab : “Kerana kalian banyak mengeluh dan kalian kufur terhadap suami!” (HR. Bukhari) .

Rasulullah bersabda yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Said Al Khudri, baginda bersabda: “Hati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita, karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah wanita”.

Begitu banyak juga hadith-hadith yang memberi peringatan terhadap kaum wanita tentang betapa ramainya di kalangan kaum wanita yang begitu mudah untu masuk neraka. Sebagaimana mudah untuk kita masuk ke syurga begitu juga begitu mudah untuk kita ke neraka.

Baiklah,saya tak mahu membahaskan tentang hadith-hadith di atas cukuplah sekadar kita mengetahui bahawa ada ganjaran dan amaran terhadap kita. Lalu bagaimanakah kita hendak mendapat syurganya atau bagaimanakah kita hendak menjadi seorang wanita islam yang benar-benar solehah bukan hanya dengan kata-kata tetapi perbuatan?

Mari kita lihat dahulu sedikit sebanyak sikap yang ada pada majoriti wanita zaman sekarang:

1. Suka bersembang
2. Suka atau hendak kelihatan cantik

Inilah diantara sifat-sifat yang biasa atau semua ada pada diri seorang yang bergelar wanita. Persoalannya,salahkah kita mempunyai sifat-sifat seperti diatas?
Ianya tidak salah sekiranya digunakan pada jalan yang betul.

1. Suka bersembang – ramai diantara kita tidak dinafikan yang suka untuk bersembang. Bersembang adalah sesuatu yang baik apabila yang disembangkan adalah berkenaan ilmu-ilmu agama,nasihat-menasihati atau tunjuk ajar. Apabila apa yang kita sembangkan mengandungi seperti apa yang tersebut maka kita akan dapat pahala. Kerana kita telah mengikut perintah Rasulullah dalam menyuruh kita menyampaikan ilmu walau satu ayat,menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Tetapi harus diingat bersembang boleh membawa kepada dosa dan sia-sia bilamana apa yang disembangkan ialah perkara-perkara yang berunsur umpatan,kejian,makian atau berbual-bual kosong baik sesame wanita atau dengan lelaki. Rasulullah melarang kita dari mengumpat sahabat kita,dari mencela atau mengkeji sahabat kita dan Rasulullah melarang kita dari berbual-bual kosong. Dan jika kamu tidak mempunyai apa-apa yang BAIK untuk diperkatakan maka Diam. Jadi langkah-langkah yang boleh kita ambil dalam menjadi wanita solehah ialah :
a) Tinggalkan perbualan-perbualan kosong
b) Jangan bersembang dengan lelaki kecuali jika terdesak atau perlu. Seperti jika ingin bertanya tentang sesuatu masalah atau meminta nasihat. Tetapi cukup sekadar itu. Tidak perlu menceritakan perkara-perkara yang tak patut iaitu yang tidak perlu,yang jika kita tak bagitahupun tidak akan membawa kesan apa-apa. Ramai saya lihat wanita-wanita yang bersembang di forum yang bercampur dengan lelaki dan menyembangkan perkara-perkara yang bagi saya ianya hanyalah a waste of time. Tidak salah mahu bertanya di form kepada ustaz-ustaz atau sesiapa yang berkenaan tetapi TANYA HANYA APA YANG PERLU. Elakkan dari mencelah perbualan di forum terutamanya yang bercampur lelaki dan perempuan. Seperti, ‘ oh saya pun begitu saya pun begini” dan kita pun nak menceritakan perihal kita di forum terbuka. Bagi saya ini hanyalah perbuatan sia-sia dan boleh mengundang dosa bilamana apa yang kita katakana itu tidak membawa sebarang manfaat kepada sesiapa pun. Jadi adalah lebih baik ELAKKAN.
c) Cakap hanya perkara yang baik.

2. Suka berhias – memang naluri atau fitrah wanita itu suka akan kecantikan. Tidak salah untuk kelihatan cantik atau berhias TETAPI hanya dihadapan suami atau muhrim kita sahaja. Manakala yang selainnya adalah HARAM. Bagi saya ramai yang dikelirukan dengan istilah cantik dan menutup aurat. Ingatlah saudari sekalian,dalam menutup aurat tidak ada istilah kelihatan cantik. Tetapi bukanlah bermakna saya suruh anda berpakaian selekeh. No… kita berpakaian kemas,bersih sopan menutup aurat tetapi tidak boleh pakaian kita itu kelihatan cantik. Kerana kelihatan cantik itu dikira sebagai Tabarruj. Dimana ianya adalah haram bagi wanita. The term “seindah hiasan adalah wanita solehah” adalah bukan pada wanita itu memakai tudung labuh dan jubah yang cantik berkeli-kelip. Tetapi kepada peribadi dan seorang wanita solehah tidak akan berpakaian cantik di hadapan lelaki ajnabi. Hatta sekiranya warna pakaian yang dipakai seperti tudung labuh warna pink dan jubah warna merah sekalipun sekiranya menampakkan kecantikan dan dilihat cantik oleh mata yang memandang ianya juga adalah dikira tabarruj. Habistu kita nak pakai baju warna apa? Pakailah pakaian yang berwarna gelap atau suram seperti hitam,kelabu,dark brown,dark blue, and semua yang dark colours boleh pakai dan elakkan memakai pakaian yang berwarna cerah seperti putih,cream,pink dan sebagianya warna-warna yang soft colours. Tak semestinya warna-warna yang striking tetapi warna-warna soft colours pun elakkan.

Di dalam dunia yang serba moden,canggih dan banyak terdedah kepada maksiat inilah kita sebagai wanita harus memainkan peranan yang bijak agar kita tidak sama-sama join dunia yang serba fitnah ini tetapi menjadikan diri kita hiasan dunia dengan berkeperibadian sebagai seorang muslimah solehah mengikut acuan al-quran yang sebenar.. jangan kita pula yang terpengaruh dengan dunia. Jangan kata saya buat itu dan ini kerana dunia ini macam ni atau dah semua orang buat atau dah boss suruh. Selagi mana ada jalan keluar dari menegelakkan diri kita terdedah kepada fitnah maka elakkan.

Kerana itu penting perkahwinan bagi wanita. Kenapa saya katakana wanita bujang lebih terdedah kepada fitnah? Kerana apabila dia bujang dia harus belajar supaya nanti dia boleh bekerja dan menyara dirinya. Belajar di university-universiti yang bercampur lelaki dan perempuan sahaja sudah cukup mendedahkan dirinya kepada fitnah apatah lagi apabila sudah bekerja. Kerana itu adalah lebih baik wanita-wanita yang bujang segera berkahwin,kerana apabila sudah berkahwin tanggungjawab mencari nafkah jatuh kepada suami dan wanita tidak perlu keluar bekerja untuk mencari makan hatta kalau dia masih belajar dia akan menjadi seorang yang lebih berhati-hati di university dan mempunyai seorang suami yang dapat menjaganya.

Bagaimana jika tak ada calon nak kahwin? Selagi kita boleh usaha untuk mencari calon maka kita perlu usaha disamping berdoa. Berdoa sahaja tidak mencukupi. Jangan hanya tunggu bulan jatuh ke riba. Kerana sampai bila-bila pun kita tak akan jumpa. Kita yang perlu mencari lelaki yang baik untuk berkahwin tetapi bukan dengan cara berkenalan dengan lelaki sekian dan bercinta,bersms,bercakap-cakap kononnya bagi berkenalan. No! inilah yang haram kita lakukan dan wajib kita elakkan.

Lalu bagaimana nak cari lelaki untuk dikahwini. Tanyakan pada sesiapa yang ada kenal mana-mana lelaki yang baik akhlaknya dan soleh maka segeralah menawarkan diri kepadanya dan berkahwin. Berkenalan hanya selepas kahwin. Bercinta hanya selepas kahwin. Jangan beri alas an nanti kalau saya tak dapat mencintai dia macammana? Its all in ure mind. Kalau awak niat berkahwin kerana Allah,semata-mata menari redha Allah dan ingin mengelakkan diri dari terjerumus ke lembah maksiat maka Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penayayang. Perasaan itu akan timbul dan muncul sendiri perlahan-lahan tanpa kita sedari sekiranya kita tidak menghalang atau set dalam otak kita yang kita tak boleh nak cinta suami kita. Kita yang sebenarnya menghalang diri kita dari berbuat perkara yang baik.

Atau minta pada ibu-bapa carikan. InsyaAllah baik. Yang penting niat kita mesti betul. Jangan kita nak kahwin sebab dah boring hidup atau alas an-alasan yang tak munasabah.
Lagi, elakkan dari berkawan dengan kawan-kawan yang boleh membawa kita terjerumus dalam dosa. Tinggalkan. Carilah kawan-kawan yang baik akhlaknya dan agamanya.

Tuntutlah ilmu agama sebanyak mungkin dari seramai guru yang mungkin.dan jangan taasub pada satu-satu aliran sahaja. Belajar semua pendapat dan aliran bezakan mana yang betul dan mana yang salah sesuai dengan Al-quran dan sunnah. Hadirilah kelas-kelas agama dan jangan pilih bulu. Jangan kerana kita tak sukakan peribadi seseorang itu kita menolak semua kata-katanya walaupun ada yang benar. Ambil yang keruh buang yang jernih. Pedulikan sikapnya yang penting ilmunya yang kita mahu. Bukannya dalam nak belajar ilmu pun kita nak pilih guru. Yang best-best kita pergi yang Nampak syadid sikit kita taknak pergi. Yang senang kita pergi yang susah kita tinggal. Jangan sesekali amalkan sikap ni.

Banyakkan membaca buku-buku agama. Kenali tokoh-tokoh ilmuan islam dan ambil iktibar dari kisah hidup mereka. Ambil pengajaran dari sejarah-sejarah islam. Tuntutlah ilmu selagi mana ianya boleh membawa kita kepada Allah. Tinggalkan ilmu-ilmu yang kurang manfaatnya pada agama.

Akhir kata, jagalah diri,peribadi dan perwatakan kita di dunia ini. Jangan berlebih-lebih dan bersederhanalah. Tanyalah jika kita tak tahu walaupun ianya membuatkan kita kelihatan bodoh. Pedulikan persepsi orang dan masyarakat. Kerana sekiranya kita terlalu bergantung kepada cakap orang dan persepsi orang selamanya kita takkan boleh mancari dan mendapat kebenaran. Kerana masyarakat kita hari ini adalah masyarakat yang rosak yang jauh terpesong dari al-quran dan sunnah. Sistem dan undang-undang yang ada adalah ciptaan kafir. Dan satu-satunya sistem dan undang-undang yang wajib kita patuhi adalah undang-undang dan sistem-sistem Allah berdasarkan Al-quran dan sunnah. Yang selain daripada ini maka tinggalkan,abaikan,elakkan kerana ianya boleh mengundang syirik kepada Allah.


Wallahua’lam…

Sekadar nasihat yang tidak seberapa untuk kita semua.

Thursday, November 12, 2009

Karya Zauji Habibi...


Dapatkan Segera Sementara Masih Ada.....

Usia.....

Untuk membacanya...

Moga-moga dengan membacanya akan lebih memahamkan kita sedikit sebanyak tentang agama...

Tahniah saya ucapkan buat Suami kerana telah berjaya menghasilkan sebuah buku yang InsyaAllah dapat diambil manfaat oleh semua...

Moga-moga dengan terbitnya buku ini menambah semangat penulis untuk melahirkan lebih banyak buku-buku yang bermanfaat.

Kami disini sentiasa mendoakan penulis.

Khas Buat Suamiku Yang Tercinta,

Kita Hanya disuruh BERUSAHA,dan tidak perlu bimbang apa yang akan terjadi atau apa yang dikatakan orang.... Semuanya telah ditetapkan dan kita hanya perlu beriman dengannya.

Barakallahulak. Teruskan Usaha!

=)